Τομέας διατρητικών υγρών και ενεμάτων

  • Προσδιορισμός άμμου μέσα σε διατρητικό υγρό.
  • Προσδιορισμός ph διατρητικών υγρών και ενεμάτων.
  • Προσδιορισμός του πάχους cake διατρητικών υγρών.
  • Προσδιορισμός ιξώδους διατρητικών υγρών και ενεμάτων.