Τομέας Βραχομηχανικής

 • Προσδιορισμός μονοαξονικής αντοχής βραχωδών υλικών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΕΔΕ Ε 103 - 84).
 • Προσδιορισμός της μονοαξονικής αντοχής φυσικών λίθων (ΕΝ 1926: 1999).
 • Προσδιορισμός της μονοαξονικής αντοχής φυσικών ογκόλιθων (ΕΝ 1926: 1999 - Παράρτημα Α).
 • Προσδιορισμός υγρασίας βραχωδών υλικών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΕΔΕ Ε 103 - 84).
 • Προσδιορισμός αντοχής σημειακής φόρτισης βραχωδών υλικών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΕΔΕ Ε 103 - 84, ASTM D5731 - 95).
 • Προσδιορισμός του δείκτη αντοχής σημειακής φόρτισης των φυσικών λίθων (ΕΝ 1926: 1999 - Παράρτημα Β).
 • Κρουσιμέτρηση βραχωδών δειγμάτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΕΔΕ Ε103 - 84).
 • Προσδιορισμός υδαταπορροφητικότητας φυσικών λίθων κάτω από ατμοσφαιρική πίεση (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13755).
 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη φυσικών λίθων (ΕΛΟΤ 749).
 • Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη φυσικών λίθων υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 12372).
 • Προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό από κάμψη φυσικών λίθων (ΕΛΟΤ 749).
 • Μέτρηση διαστάσεων φυσικών λίθων για εξωτερικές πλακοστρώσεις (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1341, 2η έκδοση, παράρτημα Α για πλάκες με πριονισμένα άκρα).
 • Δειγματοληψία φυσικών λίθων για εξωτερικές πλακοστρώσεις (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1341, 2η έκδοση, παράρτημα Ε).
 • Προσδιορισμός πυκνότητας τεμαχίων και απορρόφησης νερού φυσικών ογκόλιθων (πέτρες για χτίσιμο) (ΕΝ 13382-2: 2002).