Ποιοτικός έλεγχος δομικών υλικών

Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα:

 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη πλακών  πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339).
 • Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης πλακών πεζοδρομίων από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339).

Κράσπεδα από σκυρόδεμα:

 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη κρασπέδων οδοποιίας από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1340).
 • Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης κρασπέδων από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1340).

Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα:

 • Προσδιορισμός απορρόφησης νερού κυβόλιθων από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1338).
 • Μέτρηση γεωμετρικών διαστάσεων κυβόλιθων από σκυρόδεμα και έλεγχος συμμόρφωσης με τις επιταγές της προδιαγραφής (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1338).
 • Προσδιορισμός θλιπτικής αντοχής κυβόλιθων από σκυρόδεμα (BS 6717: Part1: 1993 - Annex B).
 • Μέτρηση αντοχής σε θλίψη κυβόλιθων από σκυρόδεμα (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1338: 2003, Annex F).

Δοκοί (με ή χωρίς οπλισμό ή προένταση) από σκυρόδεμα:

 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη δοκών από άοπλο, οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα για στήριξη αντιχαλαζιακής προστασίας (ΕΛΓΑ), περιφράξεις κτλ. (A.S.T.M. C 293 - 94).
 • Προσδιορισμός υγρασίας απορρόφησης δοκών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα για στήριξη αντιχαλαζιακής προστασίας (ΕΛΓΑ), περιφράξεις κτλ. (A.S.T.M. C 642 - 1997).

Γενικά δομικά υλικά από σκυρόδεμα:

 • Εκπόνηση συνθέσεων σκυροδέματος για την παραγωγή δομικών υλικών (Κ.Τ.Σ. 97).