Έλεγχος καταλληλότητας νερού για παραγωγή σκυροδέματος. Βασικές δοκιμές ποιότητας νερού για διάφορες χρήσεις(άρδευση, ύδρευση)

  • Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας νερού (Method: Titrimetric).
  • Μέτρηση pH νερού (Method: Colormetric).
  • Μέτρηση θερμοκρασίας νερού.
  • Περιεκτικότητα Μαγνησίου.
  • Περιεκτικότητα θεϊκών (Method: Colormetric with test strips).
  • Προσδιορισμός ικανότητας διάλυσης ασβεστίου (Method: Titrimetric determination with dropping bottle).
  • Περιεκτικότητα σε χλωριούχα (Method: Titrimetric determination with dropping bottle).
  • Περιεκτικότητα σε αμμωνιακά (NH4+) (Principle: Based on the sensitive and specific Nessler reaction).
  • Σκληρότητα λόγο ανθρακικών αλάτων (Method: Titrimetric determination with dropping bottle).