Αιτήσεις Πελατών

Παραθέτουμε αιτήσεις πελατών, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τα προσκομιζόμενα από τους πελάτες υλικά στο εργαστήριο μας. Στις αιτήσεις αυτές, αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές και από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ δεδομένα.

Παρακαλώ επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να κατεβάσετε:

 

downloadAίτηση πελάτη για δοκίμια σκυροδέματος

downloadΑίτηση Πελάτη Για Εκχύλιση Ασφαλτομίγματος

downloadΑίτηση πελατών για έλεγχο αντοχής σε κάμψη δοκών από σκυρόδεμα